Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

Komendy systemu Ubuntu

alias - używa się go w celu stworzenia zamiennej nazwy dla komendy (komend), której używamy często, a jej wpisywanie zajmuje dużo czasu np: 'shutdown -h now' może za pomocą przypisania aliasu użyć 'stopnow'

apropos - Komenda przeszukuje strony z instrukcjami obsługi w celu znalezienia elementów spełniających podaną frazę, by następnie wyświetlić trafienia i ich krótki opis: apropos fdisk

apt-get - dzięki tej komendzie zainstalujesz potrzebny program lub też ściągniesz paczkę instalacyjną.

aspell

awk - stworzony w celu przetwarzania plików tekstowych (informacji tekstowych). Umożliwia wszelkie operacje na tekście np. wyszukiwanie ciągu znaków, zamiana, usuwanie, konwersja. Jest to język stworzony przez twórców C (to już dobrze wróży), dzięki czemu możemy korzystać z większości instrukcji tego języka.

bash - rozszerzenie powłoki sh, więcej informacji bash --help

bc - kalkulator w lini komend :) Obliczysz w łatwy sposób skomplikowane działania:
echo "(23*3+1)/7" | bc -l;

bg - zadanie z terminala jest przenoszone do "wątku" w tle, w przypadku jego przerwania przez użycie klawiszy Ctr-Z, by przywrócić ostatnio przesunięte w tło zadanie należy wpisać fg.

break - komenda przerywająca wykonywanie np.: skryptu.

builtin

bzip2

cal

case

cat - program umożliwający podglądnięcie zawartości pliku tekstowego (bez możliwości edycji).

cd - umożliwia ustawienie katalogu roboczego

cfdisk

chgrp - komenda zminiająca przynależność plików do danej grupy użtkowników.
sudo chgrp [nameGroup] [nameFile]

chmod - nadawanie uprawnień plikom i katalogom np: odzczyt, wykonywanie, zapis.
chmod 775 [fileName]

chown - przypiswywanie katalogów i\lub plików użytkownikom lub też grupą użytkowników.

chroot

chkconfig

cksum

clear - wyczyszczenie okna terminala z wpisów.

cmp

comm

command

continue

cp - kopiowanie plików, folderów.

cron

crontab - ustawienie zadań systemowych, które mają się wykonywać w określonym czasie.

csplit

cut

date - wyświetletnie, ustawienie daty i czasu.

dc

dd

ddrescue

declare

df

diff

diff3

dig

dircolors

dirname

dirs

dmesg

dumpe2fs - komenda ta wyświetla parametry zamontowanej partycji (dysku).
dumpe2fs /dev/sda1 | less

du

echo - wyświetlenie informacji dla użytkownika.
echo "Wiadomość"

edquota [nazwa użytkownika] - wyświetla plik z ustawieniami dostępnej przestrzeni dyskowej dla użytkownika. Umożliwia modyfikacje dostępnych zasobów.

egrep

eject

enable

env

ethtool

eval

exec

exit - opuszczenie programu, terminala.

expect

expand

export

expr

false

fdformat

fdisk

fg

fgrep

file

find - narzędzie umożliwiające przeszukiwanie struktury folderów w celu odnalezienia interesujących nas plików. Bardzo dobrze rozwinięte narzędzie przeszukujące.
find /home -size +30k -name *.jpeg

fmt

fold

for

format

free

fsck

ftp - (wymagana instalacja) - prosty klient FTP, bardzo użyteczny w przypadku umieszczania danych oraz ich pobierania z serwera (nie zapewnia bezpiecznego połączenia SSH). Prosta obsługa oraz dobrze rozbudowany system komunikatów, który może pozazdrościć niejeden okienkowy klient FTP.

function

fuser

gawk - język skryptowy umożliwiający wykonywanie skomplikowanych operacji na plikach tekstowych np.: przeszukiwanie, zamienianie, usuwanie lini lub tekstu.

getopts

grep - umożliwia przechwycenie danych tekstowych i prace na nich.

groups

groupadd - dodanie grupy użytkowników w systemie.
groupadd [groupName]

gzip

hash

head

history - wyśweitlenie listy użytych komend.
Wyczyszczenie bufora histori: history -c
Przeglądnięcie wykonanych komend: history
Usunięcie wpisu nr "n": history -d 3

hostname - wyświetlenie nazwy urządzenie lub adresu ip, umożliwia także modyfikację nazwy urządzenia.

id

if - instrukcja warunkowa.

ifconfig - wyświetlenie parametrów ustawień kart sieciowych (pętli zwrotnej). W przypadku gdy istnieje karta sieciowa eth0 parametry jej ustawiń możemy wyświetlić za pomocą:
ifconfig eth0

ifdown

ifup

import

install

join

kill - komenda kończąca proces.
sudo kill -9 pid [numberOfProces]

killall

less - wyświetlenie danych z podziałem na wielkość okna terminala.

let

ln

local

locate

logname

logout - wylogowanie się z sesji użtkownika.

look

lpc

lpr

lprint

lprintd

lprintq

lprm

ls - komenda ta umożliwia wyświetlenie zawartości folderu, jak i też podglądnięcie wszystkich informacji o danym pliku np: właściciel pliku, uprawnienia do niego itp.

lshw - komenda wyświetlająca informację o sprzęcie komputerowym np.: parametry procesora, pamięci, płyty głównej. Pniżej przedstawiam przykład zapisania wyniku działania komendy lshw do pliku html.
lshw -html > hardware.htm

lsof

make

man

mc - Midnight Commander (wymagana instalacja) - konsolowy, bardzo użyteczny menedżer plików. Usprawnia poruszanie się w systemie.

mkdir - komenda tworząca folder.
mkdir [nameFolder]

mkfifo

mkisofs

mknod

mkntfs - umożliwia utworzenie partycji używającej formatu NTFS.
sudo mkntfs [path/toDrive] -L labelPartition

more - komenda umożliwiająca wyświetlenie w oknie terminala partiami tzn. kolejno tak aby każda partia mogła być wyświetlona w jedym oknie terminala.
nano --help | more

mount - podpięcie do systemu nośnika zewnętrznego.

mtools

mv - zmiana nazwy lub przeniesienie pliku, folderu(?)

mmv

nano - edytor tekstowy, który posiada nieodzowną zaletę prostotę ;-)

netstat

nice

nl

nohup

nslookup

open

op

passwd - zmiana hasła użytkownika systemu.
passwd [userName]

paste

pathchk

ping - sprawdzenie połączenia sieciowego.

pkill

popd

pr

printcap

printenv

printf

ps

pushd

pwd

quota - program służący do ustawień wielkości dostępnego mijesca na dysku dla użytkownika, grupy użytkowników.

quotacheck

quotactl

ram

rcp

read

readonly

reboot

renice

remsync

return

rev

rm - usuwanie plików, folderów.

rmdir

rsync

screen - komenda umożliwiająca działanie programów i skryptów nawet po wylogowaniu użtkownika.

scp

sdiff

sed

select

seq

set

sftp

shift

shopt

shutdown - wyłączenie, restart, stan wstrzymania systemu.

sleep

slocate

sort

source

split

ssh - szyfrowane połączenie do hosta.
ssh [userName]@[ipAddress]

strace

su

sudo - uruchomienie komend na prawach roota.

sum

symlink

sync

tail

tar

tee

test

time

times

touch

top - konsolowy program wyświetlający użycie zasobów przez działające procesy w systemie, aktualizacja danych następuje automatycznie.

traceroute

trap

tr

true

tsort

tty

type

ulimit

umask

umount - odłączenie z systemu urządzenia zewnętrzengo.

unalias - usunięcie zdefinowanego aliasu.

uname

unexpand

uniq

units

unset

unshar

until

useradd - dodanie nowego użytkonika w systemie.
useradd -G [groupName] [userName]

usermod - dodanie istniejącego użytkownika do instniejącej grupy.
usermod -a -G [groupName] [userName]

users - wyświetlenie wszystkich zalogowanych użytkowników.

uuencode

uudecode

v

vdir

vi - jeden z trudniejszych edytorów tekstowych. Jednak po poznaniu wszystkich skrutów praca jest w nim nawet przyjemna :-P

vmstat

watch

wc

whatis - wyświetla krótki opis komendy, umożliwia także wyszukiwanie wszystkich elementów spełniających dany warunek. Przykładow poszukujemy komendty uname, a pamiętamy tylko, że miała w nazwie name: whatis -r name | less

whereis

which

while

who

whoami

Wget - program umożliwający pobieranie stron WWW.

write

xargs

yes