Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

CMD (Win 7) - zamiana nazw plików z ich równoczesnym kopiowaniem.

Dodano: 2010-02-20

Skrypt poniższy przenosi pliki z jednego folderu do drugiego ze zamianą ich nazw. Przydatne to jest w czasie gdy np.: utworzymy kopię zakupionej płyty z utworami muzycznymi i chcemy przypisać (skopiować) tekst piosenek do katalogu, w którym znajdują się już utwory (kolejność piosenek i utworów powinna sobie odpowiadać). Skrypt ten zaoszczędza dużo czasu w przypadku ręcznego kopiowania nazw.

Poniższy skrypt można, niewielkim nakładem sił zmodyfikować, tak aby zamieniał nazwy plików na nazwy zawarte w pliku tekstowym ;-)

Drukuj Zaznacz kod
@echo off 
setLocal EnableDelayedExpansion 
cls 

set findEXE=%windir%\system32\find.exe 
if "%5%" EQU "" ( 
	@echo Nie podano parametrow!!! 
	GOTO INSTRUCTION 
) else ( 
 
	@echo %1 
	@echo %2 
	@echo %3 
	@echo %4 
	@echo %5 
 
	if exist temp.rename ( 
		del temp.rename 
	) 
 
	for /f "delims=" %%a in ('dir %1 /s/a/b ^| %findEXE% /I "%2"') do ( 
		@echo %%~na 
		@echo %%~na >> temp.rename 
	) 
 
 
	set count=0 
	for /f "delims=" %%a in ('dir %3 /s/a/b ^| %findEXE% /I "%4"') do ( 
		set /a count=!count!+1 
 
		set cFile=0 
		FOR	/F "delims=" %%i in (temp.rename) do ( 
			set /a cFile=!cFile!+1 
 
			if !cFile! EQU !count! ( 
				set comm=%%i 
				set comm=!comm:~0,-1! 
				set comm=copy %%a %1\!comm!.txt 
				@echo !comm! 
				!comm! 
			) 
		) 
	) 
) 
 
pause 
GOTO END 
 
:INSTRUCTION 
cls 
@echo ***************************************************************************** 
@echo Skrypt dziala wylacznie z parametrami. 
@echo. 
@echo Skrypt ten przyjmuje piec argumetow:
@echo 1) sciezka do folderu z plikami, ktorych nazwy maja posluzyc za wzor, 
@echo 2) rozszerzenie plikow zrodla nazw, 
@echo 3) sciezka do folderu z ktorego maja byc skopiowane pliki 
@echo   i zmienione ich nazwy, 
@echo 4) rozszerzenie plikow celu, 
@echo 5) sciezka do folderu docelowego. 
@echo ***************************************************************************** 
 
:END 
exit 

Poniżej podaję przykład zastosowania skryptu. Załóżmy że: wykonaliścmy backup utworów muzycznych jakiegoś albumu, następnie ściągneliśmy słowa do każdego utworu w oddzielnym pliku do każdej piosenki. Okazało się, że nazwy utworów wyglądają 01.ogg itd. a słowa w plikach to NazwaAlbumu_NumerUtworu_Tytuł.txt. Kopiowanie kolejne nazw plików to długa i męcząca robota, ale mamy skrypt. Wszystkie pliki znajduja się w folderze d:\Music\Album01\

renameFile.bat d:\Music\Album01 .txt d:\Music\Album01 .ogg d:\Music\Album01

Szybciej niż złożona operacja ręcznego kopiowania nazwa ;-)