C++ - przenaszalność programów skompilowanych w środowisku VS C++ 2010

Dodano: 2010-07-10

Tworząc programy w środowisku Visual Studio C++ 2010, napotkamy dosyć często na problem z niemożliwością uruchomienia skompilowanych aplikacji w innych systemach z rodziny Microsoft.

Problem ten objawia się najczęściej komunikatem o braku potrzebnych bibliotek do uruchomienia prawidłowo programu. Jak w wszystkich przypadkach istnieje kilka możliwych rozwiązań - jednym z nich jest kompilacja programu w środowisku wcześniejszym niż VS C++ 2010 lub instalacja środowiska w systemie użytkownika, jednak jest to zbyt drastyczne posunięcie wg mnie :).

Programy skompilowane w VS C++ 2010 mogą posiadać następujące cechy:

Nie trzeba wracać do starszej wersji środowiska VS by móc pisać programy dla danego systemu Windows.