SQL - MSSQL

MSSQL - error, skompresowane pliki.

Dodano: 2009-03-13
Jeżeli nie możesz uruchomić serwer MSSQL 2005 (dla innych wersji informacje zawarte w artykule mogą być też pomocne) sprawdź plik błędów ERRORLOG, napewno uzyskasz tam interesujące cię inforamcje.
Błąd typu - można szybko naprawić (*.* – to dowolny plik skompresowany):

The file "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\DATA\*.*" is compressed but does not reside in a read–only database or filegroup. The file must be decompressed.

Problem ten występuje, najczęściej po oczyszczaniu dysku - w czasie tego procesu jest wykonywana kompresja starych plików, co oznacza też nierzadko kompresje plików sewera MSSQL (co dla jego prawidłowej pracy jest niedozwolone).
  • 1. Uruchom cmd.
  • 2. Przejdź do katalogu gdzie znajdują się skompresowane pliki - sugeruje użycie komendy cd
  • 3. W katalogu docelowym użyj komendy compact /u – dzięki niej rozkopresujesz wszystkie pliki w katalogu oraz ustawisz flagę, która zapobieże w przyszłości ich kompresji.

Szybko poszło ;–)

Valid XHTML 1.0 Transitional