SQL - MSSQL

DROP DATABASES

Modyfikacja: 2009-06-20

Komenda DROP DATABASES umożliwia usunięcie bazy danych, należy ją stosować ostrożnie. Baza usunięta w ten sposób jest trudna do odzyskania, jeżeli nie posiadasz backupu bazy i nadpisałeś dane (pliki *.mdf i *.ldf) - zawsze możesz użyć programów odzyskujących informacje z dysków i wykonać attach bazy.
Przykładowa składnia może wyglądać tak:


DROP DATABASE "nameBase";


I już po bazie ;-( Jeśli baza jest używana przez użytkownika to nie nastąpi jej usunięcie). Często może to być naprawdę uciążliwe.
Na wszystko jest jednak sposób:


USE MASTER
ALTER DATABASE
"nameBase" SET OFFLINE WITH ROLLBACK IMMEDIATE

DROP DATABASE "nameBase";