SQL - MSSQL

MSSQL – CREATE TABLE

Dodano: 2008-10-27
Stworzenie tabeli w MSSQL jest bardzo proste. Utworzymy tabelę table_01 w bazie base01 . Nie będziemy tworzyć skomplikowanych skryptów (ponieważ takich nie umiem ;–). Użyjemy większości typów zmiennych, po to żebyś się trochę z nimi oswoił(a:-).

Poniżej masz przykładowy kod: USE [base01]
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
/* Podwójny cudzysłów może być użyty do zawarcia zmiennej. */
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
/* Dla typów o zmiennej długości np. varchar wartości umieszczone w krotce o krótszej niż zakładana długość zostaną uzupełnione spacjami. */
SET ANSI_PADDING ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[table01](
[y_bigint] [bigint] NULL ,
[y_binary(1)] [binary](50) NULL ,
[y_bit] [bit] NULL ,
[y_char(1)] [char](10) NULL ,
[y_datetime] [datetime] NULL ,
[y_decimal(5,3)] [decimal](18, 0) NULL ,
[y_float] [float] NULL ,
[y_image] [image] NULL ,
[y_int] [int] NULL ,
[y_money] [money] NULL ,
[y_nchar(2)] [nchar](10) NULL ,
[y_ntext] [ntext] NULL ,
[y_numeric(5,3)] [numeric](18, 0) NULL ,
[y_nvarchar(2)] [nvarchar](50) NULL ,
[y_real] [real] NULL ,
[y_smalldatetime] [smalldatetime] NULL ,
[y_smallint] [smallint] NULL ,
[y_smallmoney] [smallmoney] NULL ,
[y_sql_variant] [sql_variant] NOT NULL ,
[y_text] [text] NULL ,
[y_timestamp] [timestamp] NULL ,
[y_tinyint] [tinyint] NULL ,
[y_uniqueidentifier] [uniqueidentifier] NULL ,
[y_varbinary(2)] [varbinary](50) NULL ,
[y_varchar(2)] [varchar](50) NULL ,
[y_xml] [xml] NULL ,
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]

GO
SET ANSI_PADDING OFF